סימון גלר

ברק

שגית מונשקו

סולה ששון

אירית אלחלאוי

זינה

מלכה טייכלר

מורן בראל

ליטל חרדון

לזר