"ד"ר אריה טויל עשה לי נס והחזיר אותי לחיים ויש לי רק להודות לו"