"ד"ר אריה טויל העמיד אותי על הרגליים ואני מאחל לכל אחד לבוא ולקבל טיפול אצלו"