"ד"ר אריה טויל נתן לי את הבטחוןלא לעשות שו ניתוח שאיבת דיסק ואני שמחה שהקשבתי לו!"